Zadní Zborovice

Neoficiální stránky obce Zadní Zborovice

Statistika

Anketa

historický vývoj

historický vývoj sídla

historický vývoj sídla(Petr)
Doložená 1. písemná zmíňka o Třebohosticích  je z 2. pol. 14. století - 1357, o Zadních Zborovicích až z roku 1538.
Zakládání drobných sídlišť  v kraji se odehrávalo ve 14. století. Původní prales byl vypálen a okolo potůčku vznikala sídla. Některá drobná zanikla, větší sídla pak měla už i kostel. Třebohostice měly a mají pouze kapličku na návsi.
Kostel sv. Ludmily v Zadních Zborovicích je postaven až v letech 1935. Vrch zámek býval keltským hradištěm z 5. století př. n. l. s eliptickými valy o obvodu 422 m až 6 m vysokými.
V minulosti patřila sídla k Blatenskému panství - nejprve ve 13. st. rod Bavorů ze Strakonic, v 15. st. Lev z Rožmitála. V 19.století bylo blatenské panství v držení baronů z Hildprandtů. Rybník jižně pod Třebohosticemi je dnes majetkem dědiců - baronky z Blatné.
(zdroj: Maturitní práce z ikt Lenka Vitteková)
Žádné komentáře
 
(c) 2007 by :: jaroslavik@tiscali.cz icq:494-465-379