Zadní Zborovice

Neoficiální stránky obce Zadní Zborovice

Statistika

Anketa

kostel

Historie kostela(Petr)

Historie kostela

V Zadních Zborovicích na návsi stávala původně malá kaplička se zvonicí.Byla postavena pravděpodobně v polovině 18. století, kdy císařským patentem Marie Terezie  bylo budování malých dřevěných kapliček spolu se stavbou návesních rybníčků nařízeno, aby se zvoněním svolávali lidé k hašení požárů. V roce 1898 ji nechal místní kněz přestavět na kapli, kde se mohla sloužit i mše svatá, aby občané nemuseli docházet 10 km na Mši svatou do Radomyšle.
Do dnešní podoby na malý kostelík byla kaple zvětšena v roce 1935. Přístavba se konala z finančních sbírek a za přispění místních občanů a z darovaného dřeva na krov od různých dobrodinců i z okolí.V roce 1916 byla nedaleko kostela postavena fara a vnikla tak expozitura Zadní Zborovice, která spadá pod farní úřad Radomyšl. Kostel je zasvěcen svaté Ludmile (16. září) a je majetkem církevním. Není uveden v seznamu kulturních památek.


(zdroj: Maturitní práce z ikt Lenka Vitteková)
Žádné komentáře
 
(c) 2007 by :: jaroslavik@tiscali.cz icq:494-465-379