Zadní Zborovice

Neoficiální stránky obce Zadní Zborovice

Statistika

Anketa

,,CHRAŇTE NÁS"

Ropucha zelená(Petr)

V našem koupališti se rok co rok rozmnožují ropuchy-prosím dávejte na ně pozor!!!
-něco málo o rupuše v článku

Ochrana

Možnosti ochrany jsou v podstatě stejné jako u ostatních obojživelníků a spočívají v ochraně a údržbě rozmnožovacích míst a v osvětě mezi lidmi.

Ohrožení

Hlavním, velice závažným nebezpečím jsou pesticidy používané v zemědělství. Dále je ohrožuje zavážení tůní, rekultivace písníků a vysoušení mělkých kaluží.

Rozmnožování

Období rozmnožování trvá od dubna do srpna. Vyhledává mělké, hustě zarostlé vody i vody bez vodního rostlinstva. Šňůra s vajíčky obsahuje 3000-5000 vajíček (vzácně až 12 000). Pulci metamorfují od konce května do září. Pohlavní dospělosti dosahují ropuchy zelené ve třetím roce života, dožívají se kolem 10-ti let.

Popis

Po celém hřbetě jsou nepravidelné světle až tmavě zelené skvrny. Jsou ostře ohraničené od okolních světlých míst. Červené až žlutavé body mezi skvrnami i na nich vypadají jako zrnka písku a zvyšují ochranné zbarvení. Spodní strana těla je většinou jednobarevně světlá až krémová, někdy též tmavěji skvrnitá. Mohou se vyskytovat i velmi tmavé žáby. Velice vzácně se setkáváme s ropuchami zelenými, jež mají na hřbetě podélný pruh. Příušní jedové žlázy (parotidy) jsou výrazně vyvinuté.

zdroj: www.wikipedia.cz

Žádné komentáře
 
(c) 2007 by :: jaroslavik@tiscali.cz icq:494-465-379